Свържете се с нас: facebookskype

Политика за защита на личните данни

Декларация за поверителност

 

Сдружение „Спортен клуб Грация – Мебел Стил”

 

адрес: Спортни зали "Простор" – гр. Варна; ул. Селиолу, 39 а

e-mail: graciavarna@abv.bg; тел: 0894 61 93 01

http://www.hudojestvena-gimnastika.com

 

Този документ описва начините, по които ние събираме, обработваме и съхраняваме лични данни в процеса на работа с Вас или Вашите деца. Информира Ви за лицата на които разкриваме лични данни, как ги съхраняваме и какви са Вашите права.

 

Нашата основна дейност е развитие на спорта „Художествена гимнастика”. Ние, като спортен клуб, започваме работа с деца от ранна детска възраст и се грижим за тяхното спортно развитие. Нашата работа е предимно  с деца и подрастващи  на възраст от 3г. до 18 г., като всеки може да продължи да тренира или да се занимава със състезателна дейност и след навършване на пълнолетие. Всички документи и взаимоотношения по повод нашите участници в масови групи или състезатели, се осъществяват с техните родители.

Във връзка с нашата обществено-полезна дейност – да развиваме любовта на децата към спорта подготовка на състезателки за участие в национални и  международни състезания, ние събираме и обработваме личните данни участниците в нашите масови групи и нашите състезатели. Поради факта, че това са предимно деца ние бихме желали да се обърнем към родителите им и да ги уведомим за следното:

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

При постъпване на състезатели в клуба или участници в състезания и/или мероприятия по правилата на „Масов спорт“, ние имаме нужда от три имена и дата на раждане, на съответното лице заявило желание да се присъедини към тренировките на клуба. Данните са ни необходими за да идентифицираме лицата, съответно за да ги картотекираме или да ги записваме в подходящи за тях състезания. Поради факта, че лицата са малолетни или непълнолетни ние събираме тази информация от родителите/настойниците. Ние събираме и Ваши лични данни – три имена и телефон за връзка, за да можем да комуникираме с Вас по повод всичко, което се отнася до Вашето дете. При попълване на тази декларация или в последващите Ви взаимоотношения с Вас, ние може да по искаме от Вас да се легитимирате с документ за самоличност. Ние ще поискаме от Вас да удостоверите с документ, личните данни на Вашето дете и  че именно Вие сте родител/законен настойник (Акт за раждане).

В състезателно-тренировъчния процес ние ще извършваме следните дейности, които представляват събиране, обработване и съхранение на лични данни:

информация за участия и класирания на Държавни и Международни състезания – информацията ни е необходима във връзка с отчетната дейност на клуба и проследяване развитието на състезателите;

снимки и видеоматериали от участия – събирани с цел популяризиране на дейността на клуба и други рекламни цели;  

информация за здравословното състояние  на детето Ви за да се убедим, че няма противопоказания то да участва в състезателния процес и за да гарантираме сигурността му.

 

НА КОГО РАЗКРИВАМЕ И КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАНИ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ВАШЕТО ДЕТЕ :

         На първо място достъп до личните данни за Вас, в качеството Ви на родител/настойник и на Вашето дете, има достъп спортно-педагогическият състав на КХГ „Грация – Мебел Стил”. Всички спортно-педагогически кадри в клуба, участват в треньорски оперативки, където се обсъждат участията на състезателите, постиженията на състезателите и тяхното последващо развитие. Достъп до личните данни имат и служителите заети с административната и отчетническа дейност. За нуждите на управленското отчитане и анализ, ние предоставяме личните данни на нашите състезатели на Общото събрание на клуба. Данните при това представяне са  минимални - използват се само име и фамилия на състезателя, участия в състезания и класирания.  

Ние, разкриваме личните данни на Вашето дете на следните външни за клуба организации:  на Българската федерация по художествена гимнастика, която извършва картотекиране на състезателите, администриране на дейностите по организация на национални и международни състезания, както и цялостната административно-спортна дейност в областта на спорта „Художествена гимнастика”. В рамките на финансово отчетената и счетоводна дейност, ние разкриваме Вашите лични данни на обслужващи тази дейност фирми, както и на администриращия органи по програми за подпомагане на спорта – Министерство на младежта и спорта и неговите поделения и дирекции, Общински власти и техните поднива и дирекции.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние сме предприели всички необходими мерки за защита на личните Ви данни, в качеството Ви на родител/настойник и на Вашето дете, като спазваме стриктно българското и европейското законодателство. Личните данни се събират, обработват и съхраняват при стриктно разписани правила. Всички служители, заети в дейността на клуба са обвързани от декларации за поверителност, а на всички обработващи личните данни са дадени конкретни инструкции за обработката.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни или данните за Вашето дете. Искането може да касае част от предоставените ни данни или всички такива.  Ние сме длъжни, веднага да се съобразим с Вашето искане. За съжаление, ако поискате от нас да не обработваме три имена на детето Ви и неговата дата на раждане, както и личните данни за Вас, в качеството вина родител/настойник, Вашето дете няма да има възможност да участва в тренировъчния и състезателен процес.

Вие имате право да поискате достъп до данните, които имаме за Вашето дете и за Вас.

Имате право да поискате коригиране на неточни данни, които се отнасят до Вас или до Вашето дете.

Имате право да поискате изтриване  на личните данни, които пазим за Вас и Вашето дете.

Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни и тези за Вашето дете.

Имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни и тези за Вашето дете.

Имате право личните данни за Вашето дете да бъдат прехвърлени към друга организация, по Ваше нареждане и когато те са предмет на автоматична обработка.

Вие или Вашето дете не сте обект на автоматично вземане на решение.

 

 

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УЕБСАЙТА

 

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ПРЕЗ НАШИЯ УЕБАДРЕС

https://www.hudojestvena-gimnastika.com/bg/

Това са лични данни, събирани във връзка с достъпване до Сайта, без извършена регистрация или попълнена и изпратена форма за контакт с Вас, като например – данни за IP адрес и местоположение, използван браузър, операционна система.

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Най-общо, обработваме Вашите лични данни за следните цели:

- индивидуализирането Ви като лице, което е попълнило формата за контакт Сайта или го използва без да попълва формата за контакт и установяване на последваща връзка с Вас;

- за изпълнение на нормативноустановени изисквания и/или задължения, както и за изпълнение на искания и/или указания на съдебни, финансови, осигурителни, данъчни и/или други органи и/или институции;

- защита на правата и законните интереси на други ползватели на Сайта и/или на трети лица;

- за администриране и управление на промоции, конкурси, събития, лотарии и др. подобни, в които Вие участвате;

- други законосъобразни цели.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ ( COOKIES )

„Бисквитките“ са файлове, съхранени на Вашето устройство за достъп, които се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за осигуряване на удобство на потребителите и по-добра навигация.Н Най-общо,  „Бисквитки“ се използват за следните цели:

 

Вид

Описание

Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.).

Тези бисквитки са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на сайта/приложенията . Сайтът/приложенията не може/гат да функционира/т надеждно и нормално без тях.

Настройки (език на сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни полета).

Това са бисквитки, които се използват за запазване на настройките, които дават възможност да се скрият информационни полета , с които потребителите вече са се запознали и др. под.

Функционалност бързи линкове за търсене.

В случай че се използва тази опция, има възможност за повтаряне бързо и лесно на предишно търсене (от последните 10 търсения).

 

При желание можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквитки от Сайтовете. Повече информация за това може да бъде получена на следния уебсайт : www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

 

Възможно е интернет браузърът, който използвате, да не поддържа функциите за контрол на употребата, включително отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. Ние не носим отгоровност за това и е необходимо да се свържете с лицата поддържащи Вашия интернет браузър, за да получите информация как да процедирате в този случай.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ваши лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни институции/компетентни органи с оглед изпълнение на нормативно задължение (КЗЛД, МВР, съд, прокуратура и т.н.) и/или на друго законосъобразно основание.  В допълнение, в определени случаи СКХГ „Грация” може да разкрие лични данни пред свои партньори, които предоставят продукти и/или услуги, свързани с дейността ни или такива, които ни  подпомагат при нашите маркетингови дейности – в тези случаи лични данни се разкриват единствено за подобряване на предоставяните от нас продукти и/или услуги.

Ние не прехвърляме Ваши лични данни в трети страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. При необходимост от такова прехвърляне,ние ще Ви уведомим и ще имаме грижата да гарантираме  ниво на защита на Вашите лични данни съобразно законодателство за защита на личните данни.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се съхраняват от СКХГ „Грация„ за срок от 1 (една) година след последното влизане в нашия Сайт.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате право да бъдете информирани по въпросите, свързани с обработването на Ваши лични данни, право на достъп до личните Ви данни, право на коригиране и допълване на събраните от Вас лични данни, включително чрез добавяне на декларация, право на изтриване на обработваните лични данни (право „да бъдете забравени“), право да ограничите обработването на Вашите лични данни, право на преносимост на Вашите лични данни, право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни и права, свързани с автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 

Правата си може да упаржните по начините описани по-горе.

 

ПОСЛЕДВАЩИ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

Политика може да бъде изменяна, допълвана и по друг начин актуализирана от СКХГ Грация – Мебел Стил по всяко време. При каквито и да е промени в Политиката, на Сайта ще бъде публикувано съобщение за това заедно със самата актуализирана Политика.

 

 

 

В случай, че считате, че Вашите права във връзка с личните данни са нарушение може да подадете жалба при нас на адрес:  гр. Варна, ул. Селиолу 39А, КХГ „Грация- Мебел Стил” , на електронен адрес: graciavarna@abv.bg или чрез уебсайт www.hudojestvena-gimnastika.com .

или директно до

Комисията за защита на личните данни на адрес:  София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, на електронен адрес: kzld@cpdp.bg или чрез уебсайт www.cpdp.bg

 

 
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни