Свържете се с нас: facebookskype

ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ” (утвърдена със Заповед № РД-09-624/18.11.2016 г.)

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, чл.7 от Устройствения правилник на ММС, чл.59 б, ал.2, т.1 от ЗФВС, чл.2,ал.1, т.3 и чл.11 от Наредба 1 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на спортни дейности на министъра на младежта и спорта, Протокол 5 от 01.02.2017г. на Експертна комисия назначена със Заповед РД-09-24/14.01.2016г. на министъра на младежта и спорта и във връзка с докладна записка вх. номер РД 09-24/6 от 02.02.2017 от Председател на Експертна комислия - са одобрени 60 спортни организации, кандидатствали по Програма на ММС "Спорт за деца в детските градини".
КХГ "Грация мебел стил" участва с две градини ДГ 12 “Ян Бибиян“ и ДГ 10 „Карамфилче“


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ” (утвърдена със Заповед № РД-09-624/18.11.2016 г.)