Свържете се с нас: facebookskype

Програма на ММС "Спорт за деца в детските градини" 2016

Programa na MMS Sport za deca v Detski gradini 2016

Децата растат чрез движението, те трябва много да се движат, трябва да спортуват.
Гимнастиката е много добър спорт даващ възможност за получаване на една правилна стойка и за укрепване най-вече на мускулатурата.
Спортуването от малка възраст оказва влияние върху бъдещето поведение на детето като възрастен.
Децата не желаят да се чувстват зле, с помощта на часовете по гимнастика те се приспособяват по-лесно в детската градина – вид метод за „откъсване“ на детето на вратата на детската градина или към това, на което масово у нас казват „адаптация“.
Гимнастиката развива творчеството, изисква умения за адекватно реагиране на неочакваните предложения и оригинални идеи на децата, за насочване и подпомагане на техните търсения. Момичетата, които спортуват имат по-висока самооценка и самоувереност в сравнение с тези, които не спортуват.
От друга страна, спортът развива две основни качества: търпение и постоянство , които безспорно са нужни и в други сфери на живот. Спортуващите деца показват организираност и по-високи резултати в училище

През 2016 г. КХГ "Грация мебел стил" работи по програмата с две детски градини
Целодневна Детска Градина 28 „Карамфилче“
Целодневна Детска Градина 38 „Ян Бибиян“


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Програма на ММС "Спорт за деца в детските градини" 2016