Свържете се с нас: facebookskype

Правила при протест за получена оценка по време на състезанията от ДСК

Българска федерация по художествена гимнастика
Правила при протест за получена оценка по време на състезанията от ДСК
I. Общи положения
1. Настоящите правила определят реда и условията за подаване на протест за получена оценка на Трудност на дадено съчетание.
2. Само извеждащ треньор, представител на клуба е оторизиран да подаде протест.
3. Протестът се подава до Главния съдия при следните условия:
3.1. При обявена оценка за Трудност, протеста се подава в рамките на едно изпълнение от обявяването в писмен вид.
3.2. При обявена само крайна оценка, в рамките на едно изпълнение от обявяването, упълномощеното лице може да поиска устно информация за оценката на Трудност. В рамките на едно изпълнение от получаване на информацията, протеста се подава в писмен вид.
3.3. При подаването на писмен протест в рамките на едно състезание, се заплаща такса в размер:
• Първи протест - 100лв.
• Втори протест - 200лв.
• Трети и всеки следващ протест – 300лв.
3.4. Таксата се внася при финансовия отговорник на състезанието от БФХГ.
3.5. При уважен протест, внесената сума се възстановява.
4. При липса на официален видео оператор определен от БФХГ протести не се допускат.
5. Не се разрешава протест срещу оценка на гимнастичка от друг спортен клуб. II. Процедура:
6. Всеки протест се подава върху бланка – Образец №2 приложение към настоящите правила, публикувана в Наредбата на БФХГ.
7. Всеки протест, се разглежда от определена от Главния съдия комисия в състав:
Главния съдия и 2 референтни съдии /от комисията, която е неутрална към протеста/, които съдийстват самостоятелно, наблюдавайки видео запис.
Крайната оценка се сформира от средната на тримата съдии.
8. За основателен се счита този протест, при който оценката е повишена.
9. Финалното решение, не се обжалва. В протокола се вписва оценката дадена от комисията.

Забележка: Правилата са съобразени с основните изисквания на Международната федерация при подаване на протести и адаптирани, съобразно условията в България. Правилата са приети от Съдийската комисия на БФХГ с Протокол № 7 Решение №2 от 13.09.2013 г.
Правилата са утвърдени от Управителния съвет на БФХГ с Протокол № 109 Решение №12 от 04.10. 2013 г.2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Правила при протест за получена оценка по време на състезанията от ДСК