Свържете се с нас: facebookskype

Открити уроци на 29 и 30 ноември в детските градини ПРОГРАМА НА ММС „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ”

Програма "Спорт за деца в детските градини" (Програмата) е разработена в съотвествие с една от основните приоритетни дейности на ММС - внедряване , развитие и оптимизиране на двигателния режим за децата в детските градини, както и с действащата нормативна уредба в тази област.
Програмата е съобразена с целите, основните задачи и приоритетите на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022г.
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Открити уроци на 29 и 30 ноември в детските градини ПРОГРАМА НА ММС „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ”