Свържете се с нас: facebookskype

Открити уроци през декември в детските градини

Програма "Спорт за деца в детските градини" (Програмата) е разработена в съотвествие с една от основните приоритетни дейности на ММС - внедряване , развитие и оптимизиране на двигателния режим за децата в детските градини, както и с действащата нормативна уредба в тази област.  Програмата е съобразена с целите, основните задачи и приоритетите на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022г.
Програмата бе успешно проведена и осъществена в периода 2012 - 2015 г., набирайки все по-голяма популярност.
В тази връзка КХГ "Грация мебел стил",  в края на 2016 годината ще проведе  открити уроци както следва:

14 декември 2016 г. - 17.00ч. -  ЦДГ 38 „ЯН БИБИЯН“
19 декември 2016 - 17.00ч. - ЦДГ 28 „КАРАМФИЛЧЕ“  - А група
20 декември 2016 - 17.00ч. -  ЦДГ 28 „КАРАМФИЛЧЕ“ - Б група2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Открити уроци през декември в детските градини