Свържете се с нас: facebookskype

На 03 и 04.11.2017 се проведе третия поред съдийски курс за новия олимпийски цикъл. Лектори бяха членът на ТК на ФИГ г-жа Мария Гигова и вицепрезидентът на БФХГ г-жа Мария Петрова.

На 03 и 04.11.2017 се проведе третия поред съдийски курс за новия олимпийски цикъл. Лектори бяха членът на ТК на ФИГ г-жа Мария Гигова и вицепрезидентът на БФХГ г-жа Мария Петрова. Мария Гигова запозна съдиите с общата част в индивидуалните съчетания, а Мария Петрова разясни трудностите и оценяването на артистичността, както и какви са наказанията от допуснати технически грешки в тях. Повечето от участниците в този курс бяха млади съдии, които слушаха лекциите с огромен интерес и в края на всяка лекция задаваха въпроси и получиха много ценни указания с оглед бъдещата им работа. Курсът се проведе по настоящия правилник, но младите съдии бяха запознати с някои от промените, които предстои да бъдат направени през февруари 2018 г. курсът ще завърши с изпит за съдиите. фото: Анна Недкова


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

На 03 и 04.11.2017 се проведе третия поред съдийски курс за новия олимпийски цикъл. Лектори бяха членът на ТК на ФИГ г-жа Мария Гигова и вицепрезидентът на БФХГ г-жа Мария Петрова.