Свържете се с нас: facebookskype

ИЗПИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ НИВА ВЪВ ВАРНА - 10.02.2018г. гр.Варна в Спортен комплекс Спартак

ИЗПИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ НИВА ВЪВ ВАРНА

На 10.02.2018 в гр.Варна в Спортен комплекс Спартак ще се проведе изпит за покриване на спортно - технически нива в худ.гимнастика.
На изпита ще се явят над 100 гимнастички от Североизточна България ( ще присъстват спортни клубове от Варна, Търговище, В.Търново).
Изпитната комисия към БФХГ в лицето на вицепрезидента Мария Петрова, Мария Гатева и Мария Кънчева ще оценят уменията на децата.
Покриването на нивата е по желание, както за състезателки за високо спортно майсторство, така и за момичета занимаващи се любителски.
Задължително ще бъде само за тези, които ще се борят да намерят място в националния отбор. Преминаването на изпитите ще мотивира спортуването на по-широк кръг деца, защото в нивата няма субективни изисквания за изключителни физически качества, като гъвкавост и фигура (има толеранс на амплитудата), а само правилно изпълнение. Гимнастичките ще бъдат мотивирани и по-дълги години да тренират, защото не всяка стига до голямо състезание, но всяка може да бъде „златна”.
За в бъдеще, обвързването на спортно-техническите нива с картотекирането към БФХГ и категоризирането на състезателките, ще улесни многократно работата по клубове и провеждането на състезания от ДСК.
Освен определяне нивото на гимнастичките, програмата има за цел да уеднакви стандартите при работата с тяло и уред, треньорите да работят двустранно (лява и дясна страна), с правилна техника, с най-основните упражнения от всяка група, като в същото време да положат и по-широка основа от упражнения при обучението на децата. Това ще допринесе подготовката на българските гимнастички да отговори на съвременните изисквания на световната елитна гимнастика.
Успешно преминалите ще получат своето възнаграждение - прекрасни рози шноли с цветовете на дъгата, всяка съответстваща на нивото на тяхната подготовка и Диплома, на която ще бъде написано нивото на нейните знания.

Пожелаваме успех на всички участнички от Клуб "Грация"!
Снимка: Анна Недкова (БФХГ)

files/Sportno tehnicheski niva BFHG.jpg
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

ИЗПИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ НИВА ВЪВ ВАРНА - 10.02.2018г. гр.Варна в Спортен комплекс Спартак